Motståndare till smslån

sms-lån-beloppsgräns

De länkar till nyhetsartiklar vi listar på sidan “Nyheter i media om smslån” innehåller ofta mycket negativ kritik om snabba sms-lån och beskriver låneformen som ren ockerverksamhet som används för att lura folk på pengar. Men vad innebär då detta? Vad är ocker? Jo i Sveriges lag, närmare bestämt i 9:e kapitlet och brottsbalkens paragraf 4, finns den så kallade ockerparagrafen:

“För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.”

Redan år 2006 försökte svenska konsumentombudsmannen (KO) som är en mycket stark motståndare till smslån sätta dit smslåneföretagen med ovanstående ockerparagraf. Det lyckades inte med anledning av att en räntegräns för ocker inte längre finns med i paragrafen. Ocker gäller bara om långivaren utnyttjat låntagarens så kallade “trångmål” för att ta ut en hög ränta på lånet vilket inte bedömdes som aktuellt i fallen med smslån.

Till skillnad mot försöket 2006 försöker nu KO komma åt problemet genom att hänvisa till branchens och långivarnas höga avgifter, aggressiva marknadsföring och bristfälliga konsumentinformation. De menar också på att den utannonserade så kallade “uppläggningsavgiften” i själva verket är en dold ränta. Hur detta kommer att lyckas återstår att se.

Leave a Comment

Copyright © 2024. All Rights Reserved. SMS lån 24